Colloquium 2018

Ziek op het werk, dus afgeschreven?

Nieuwe regelgeving inzake re-integratie en ontslag na ziekte

Eind 2015 telt België 372.000 langdurig zieke werkne(e)m(st)ers. Dit is een stijging van 41,5 % in vergelijking met 2009. Het gaat zowel om fysieke als mentale aandoeningen. Eén van de ziektes die tekenend is voor deze evolutie, is burn-out, die vandaag twee keer meer werkne(e)m(st)ers treft dan in 2007, om 80.000 werkne(e)m(st)ers te bereiken per jaar.

Als reactie hierop trof de federale overheid nieuwe regelgeving om (langdurig) zieke werkne(e)m(st)ers weer aan het werk te krijgen. De wetgever heeft de re-integratieprocedure ingevoerd, evenals een nieuw kader met betrekking tot ontslag wegens medische overmacht.

Het officiële doel van deze regelgeving is de werkne(e)m(st)ers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Volgens de eerste studies beslist de arbeidsgeneesheer in 71% van de gevallen echter dat de werkne(e)m(st)ers definitief ongeschikt zijn om het overeengekomen werk te hervatten, en niet in staat zijn om bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren. Als gevolg daarvan worden zij ontslagen wegens medische overmacht, zonder een vergoeding. Dit terwijl het in een groot aantal gevallen de werkne(e)m(st)ers zelf zijn die vragen om het werk te kunnen hervatten.

Meerdere studies tonen bovendien aan dat vooral de arbeidsomstandigheden zelf, die sinds de ‘wet Peeters’ nog flexibeler worden ingevuld, ziekteverwekkend zijn. De toenemende concurrentie en individualisering zetten de werkne(e)m(st)ers onder grote druk. Zij zijn niet langer in staat hun werk te doen, en worden ziek. In plaats van de oorzaken van de ziekte aan te pakken, schrijft de desbetreffende wetgeving zich in in een algemene context van achteruitgang van de rechten van werkne(e)m(st)ers.

Welke lessen kunnen we één jaar later trekken uit deze nieuwe regelgeving?

Hoe kunnen de beslissingen van arbeidsgeneesheren en werkgevers worden aangevochten en hoe kunnen de werkne(e)m(st)ers hun rechten vrijwaren? Hoe kunnen we ziektes vermijden en hoe kunnen we waardige arbeidsomstandigheden creëren met respect voor de gezondheid van werkne(e)m(st)ers? Wat zijn de mogelijke alternatieven om de gezondheid en re-integratie van (langdurig) zieken te bevorderen?

Gedurende het colloquium zullen sprekers het woord nemen die behoren tot de academische, juridische, medische en syndicale wereld. Ook mensen uit de praktijk komen aan het woord.

Lees meer

Download flyer